Üyelik Girişi

17- DERS’A HOTYES’IN -17-

17-  DERS’A HOTYES’IN -17-

INA DERSID MA ŞUIĞILNAYİŞ HXARFU VIRAZÉN. HER YO DERSID MA YO HXARF ŞUIĞILNÉN

 

A: 

Hxarf  “A”  qédı yén wendıış

 

1-)  “A” ‘ya xuıséri.

2-)  “AI-” ‘ya paduısayi.

 

“A – a”    

Ab: açıl, wa ab : açılsın

Ard: getirdi.  (ardinaddıbniardin )

 

 

Ver daye 

kuek

Akerdé tirki

Yoné qédın

Néri,  mayi

 

Ab

Açıl

 

 

 

 

Wa

 

 

Ab 

Açılsın 

 

 

 

Ad 

Aç, eşele

 

 

 

Ad 

Açsın, eşelesin

 

 

 

Afin

Ser 

 

 

 

Afin

Sersın

Fina’afinena’afinen’afino’a

Ho finen’a
Ha finena’a

Ha 

Finena’a

Seriyor (mayi)

 

 

Ho

Finen’a

Seriyor (néri)

 

 

Finén’a

(Çoğul için)

 

 

 

 

 

 

 

Ada: açmış olmak, açtı, (su arkını) açtı, 

Adır vetışateşi çıkmak, ateşlenmek

Ahid numı : ahid name, yeminli sözleşme-belg

 

Aırd fin : “yere çak”, “yere at”, “yere ser”,

aırd

fin

ser

 

 

 

 

aırdmendı

 çı çido aırdmendo

 

aırsız

Aırsızé yıra hol yenaWiz  buayé xuı aırsız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaf : otun genel adı, ot giler

Vaş / alaf

werd

wérdin

werdıb

wen

niwen

çiryayış

 

ho

vaş

qelden

taden

Ken patil

Ken gırzı

Pieşayış

 

vaş

çina

çinab

çinén

çinayo

çinayış

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarım : yfitıkbuerızı,

Alyayış: bulaşma, bulaşıklık

Alek : dil ucunda çıkan sivilce

Alenı : açık, ortada olan, aleni

Alı : tükürük (b. Tıf, )

Alışk : yanak

Alarım /eılerım

da

pırı

cena

cenén

Ni-

cenayış

alaya

pa

pırı

tıra

 

alyayış

duısa

pa

//

//

//

 

duısayış

alek

umé

pa

ser

 

umayış

alı

kerd

ruı

ser

pırı

-kerdış

alı

eşt

 

 

eştış

alışk

bi

suır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alorik : azmak, azgınlaşma

Alorik ben : azgınlaşmak anlamında söylenen söz. Yediği bir şeyin olağan dışı ekşi veya garip tadlı olmasına yönelik kullanılan bir söz.

alorik

biu

ben

bıb

 

 

qınzı

//

//

//

//

 

 

 

Alziyayış: sarmak, saldırmak (y. Alziya érziya léfya unciya béstiya vınert vérdiya rumıt kuiya qéldiya , kot )

alziya

ser

 

 

piordayış

virya

//

//

//

 

 

viryayış

Vérdiya

//

//

 

 

tehxndayış

 

Aqé çim: gözün aklığı (b. Sıpiyé çim )

Aqılbal : aklı erme yaşına gelme, erginleşme

Aqıldar : akıl sahibi, akıl veren, bilgin

Aqılkém : aklı kıt olma

aq

çim

hak

renguni

sari

 

sıpi

aqıl

bal

kém

-li

sari

ser

Hxeşé sari

Alım 

dar

Wendayınzunayın

zunayı

Dozilim

Wendıdar

aqıldar

 

Aqibet: hakında akibeti

Aqlem : kabile (y. Bağır, Eışirqum, )

Areq piexmérbi çiçek adı

Arıqı: b. Neçar

Arısnı: dirsek

 

 

 

 

Astı/é

çari

dést

lıng

kift

mil

niuni

 

gışt

zinc

paşt

quér

çim

qaf

 

çaqi

sari

Sér lıng

bueç

arısni

quılinc

Caağ/ cağ

 

 

 

 

 

(Kaburga)

Guazek

dést

lıng

 

 

 

 

qınestı

 

 

 

 

 

 

dınu

 

 

 

 

 

 

Nenguı

gışt

lıng

 

 

 

 

Ariek : mide (b. Hot véwekmırdunı)

Aries: kalp (b. Guırçıkguırçqelb,)

Asté çari : alın kemiği 

Asté çéni : çene kemiği 

Asté dést : el kemiği

Asté kift : omuz kemiği

Asté lıng : ayak kemiği 

Asté mil : boyun kemiği (b. Mılastı )

Asté nuini : bel kemiği

Asté quıér : kalça kemiği

Asté sari : kafa kemiği (b. Qaf sari, qafsarı, )

Asté zinc : burun kemiği, (b.asté pırnık, )

Astı : kemik (b. Piqestı, )

 

as

merdım

şexıs

 

 

 

 

Asu/ı

-b

 

 

 

 

Zér wéşi

Awır

da

dun

dab

dén

Da 

Şı 

Asu /b: rahatlık, ferahlık (dilemek), mutluluk

Asu : mutluluk (y. Zer wéşi, )

Aw : (eril) kişiyi belirten işaret zamiri, “o”

Awanta : emeksiz gelir, avanta

Awayi - : hırsızlık vb. gibi durumda hiç bişe bırakmaması durumunda “su” bile bırakmamış her şeyi götürmüş anlamında bir söz

Awır dayış: bakış atmak, dönüş yapmak, yan vermek

Aya : (dişil) kişi belirten işaret zamiri, “o”

 

Aşm

véjya

véjyawa

véjyena

véjyéb

véjyayéya

Ni véjyena

awk

şımen

şımena

bışım

şımıt

şımıtin

Ni şımen/ a
nişimitin

Adır  (kerd)

adır

wek

we

wekerdo

 

 

Ni kerd we
wekerdı niu

aya

şi

umé

bena

vuna

 

“ya”

ay

va

di

berd

guıret

eşt

wuı

ay

şi

umé

bén

vun

gén

zieduné

ayın

di

berd

eşt

guıret

ard

zieduné

ayra

Otır 

va

Niben

guıret

 

 hét ser vajyen

 

Adır kerd we

Aırd kerd we

Dar kerd we

Çerm kerd we

 

Vay 

 

 

Da’a

Vay dab’a

adayış

Sıfrı

 

Sıfrı vıst rasıfrı lawa da’asıfrı lawa vıst’a

afinayış

ceğxdı

 

Ceğxdı diya’aceğxdı dén’aceğxı adayo

adayış

qax

 

Dé’a

Qax vist’aqax né’a qax niyé’a

Anayış / afinayış

suntualé

 

Suntualé vist’asuntualé kérd wışk

Anayışwışk kerdış

kinc

 

Kinc vist’akinc lawa dé’a ?

afinayış

finen

a

de

ver

ser

kışt

finayış

-

ver

ser

kışt

ber

Fin (fin péfin bıwun)

Afin : ser

Finé’a: sermiş

Vist’a : serili olan, serdi

Finen’a: serer

Finen: düşürür….

 

Vay

 

Şa hewa

da

dun

dén

dab

Ni-

vaydayış

 

 

 

 

 

 

Hewa dayış

 

vay

ra

Awk şına

Da’a

 

 

Vayé awk- “erx

 

Vay dab’a, hin tıra awk şınaErxé yeğe diyawa’a

 

Vay da’a

Qax dé’a

Suntalé dé’a

Kinc dé’a

Sıfrı da’a

 

ayra

niben

 

 

 

 

ayra

guıret

 

 

 

 

ayéra

guıret

 

 

 

 

ayınra

ard

guıret

 

 

 

semedra

niben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ber kerd’a : …………………………………………...        (kapı)

Çım kerd’a :…………………………………………..   .      (göz)

Fek kerd’a : …………………………………………………. (ağız)

Çımı kerd’a : ………………………………………………….(göze)

Eınbar kerd’a : …………………………………………………(anbar)

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler