Üyelik Girişi

PİEDAYÉ UMARTU

PİEDAYÉ UMARTU
 
 11- Yundes   -  (yun- des,  /     des yo )
12- Duiyes    -  (du-i- yes,  / des dı  )
13- Hiryes     -  (hir – yes   / des hirı  )
14- Çaryes  -   (çar –r-ies / çar- yes, / des çar )
15- Puncies -   (punc – ies / des punc  )
16- Şiyes      -  (şi- yes  / des şeş )
17- Hotyes  -  ( hot- yes  / des hot )
18- Héştties  - (héş- ties  / des heşt )
19- Néwyes -  ( néw – yes / des no )
20- vist
1) çarçepı           (x) ,  piedayış,  peşayış, 
2) pieserkerdış  (+)  
3) vetış               ( - ) 
4) barkerdış       ( / ) , taxsim kerdış, 
5) se’ra  se           (100  dı 100) 
6) sed’ra des     (% 10) 
7)
ÇARÇEPIŞ :
Umaré yo binra çepén pepayéra kum umartıg véjyen wertı aw nuisyen.
Bajawa barkérdid ma yo çan misalu bıd:
 
İniun dıma é binuz şıma vırazin. Yo çarçap vırazin o yora hxetan no umaru tedı bınuisin o çapun yın vırazin.
PİESERKERDÉ UMARTU:
Pieserkerdé umartu vıraştiş yın ma umartu nuısén o piorın kén pieser, hxesabıg bınd véjyen ma ay bınd nuısén. 
Ma yo çan misal bıd:
5+5+6+7+8+1+15+125=  172  ken so hotay dı.
120+254+1535+789=    2698  ken dı hxezar şesé neway heşt.
1+20+35+74+93 = …………………………………………………………………
Puncas,  puncas serıb ken se  ( 50+50 = 100 ), puncas pieser puncas ken se.
Dı, dı serıb ben çar ( 2+2=4 ) 
Çar, çar serıb ben heşt (4+4=8) 
hot, heşt serıb ben puncies ( 7+8=15 ) 
des, duiyer serıb se ben vist dı (10+12=22)
se, yirsé serıb ben çarsé  (100+300= 400) 
vist, vist punc serıb se ben çandék? ( 20+25=…….. ) pé yaziz bınuıs: …………………………………
dısé, punsé serıb se ben çandék? (200+500=………) pé yaziz bınuıs: ………………………………….
Şımaz çan hxewu vırazin.
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VETIŞ:  
Vetış: umaré yo binunra véjyén pénid çı mendse aw nuisyen.
Çan misalu ma bıd: 
Dı, çara véjya péd munen dı (2- 4= 2)………………………………………………………………..
Hirısra, şiyes véjya se çaryes munen (30- 16 = 14 )…………………………………………….
So hotay puncıra neway hirı céjya se munen (175 – 93 =  82 )………………………………
Dı hxezar punsé çoras çar’ra, hxezar hotsé çar véjya se péd  munen heştsé çoras 
(2544 -1704 = 840 )
Se’ra des véj se péd çanék munen? 100- 10 = …………………..
Se  -100  (se yaz so…)
So vist – 120. İkad yo hxarfa ferqli véjyena wertı “se” xuıser yen vatış. La waxtunig ma vaj “so vist”, yaz “so puncas” ikad  “-e” daryen we herındé yıd “-o” yen “s-“ ver, o ben “so….”, çandék.
BAR KERDIŞ :
  /-------
Bar kerdış umartu ser vırazyen. Çan umarı,  (…) bénté çan tenunıd (…) barben aw nuisyen o bénté yınıd barben. Umarıg véjyen pénid yen nuıştış.
Yo çan misal ma bıd:
Se, çar’ra barıb se be vist punc   ( 100/4 =25 )
Neway, şeş tenunir barıb se saré merdimir puncies kuen (90/6= 15 )
So vist hirı tenunir barıb se saré merdimir çanék kuen? (120/3 =……..)
So heştar bénté dı tenunıd barıb se, saré merdimir çanék kuen? 180/2=………)
Şesé hirıs bénaté no tenunıd barıb se saré merdimir çanék kuen? (630 /9= ………)
SERA  SE :
100  ra 100.  “Se’ra  se”
Sera se; ma vaj se se otıro. Yaz sedra se o çi otıro. 
Yo guırrıa ço hol yeqinıb se awaxt vun “sera se ez zun o guırı otır biu.”
SEDRA
      % …
In hxesabiz ina yen vıraştış:
Ma vaj  ér ma yo guırı kerd. In guırıd ma heştay (100) punet ma péré sermunya ma naruı. O ma yo guırı kerd. ma vaj, ma so vist kart perı qezenc kerd. Awaxt; ina yo hxesaw véjyen wertı.
Ma 120-100= 20 vist munen. Demek ma sera vist karkerd.   %20
Ma vaj çar tén yo wertaği ké. bén şérik  yo bin. Ma vaj dı şérik wa vist vist (20) kart ruın. O şérik wa  dı şérikiz hirıs hirıs ruin.
20+20=40  dı vist hxisé kén çoras (40)
30+30=60  dı hirıs hxisı ken şéşt   (60 )
 O bı se hxisı (100 )
Ma vaj İn şériku yo guırı kerd o puncas (50) punet perı qezenc kerd. Awaxt saré merdimir çan punét peré kuén? 
Perog niyoruı % 50 kar biu. Ayra kumig çanék perı noruı nimé yı gen.
50/ 100=0,5x20= 10x2=20  in şerikunir saré merdimir des (10) punét kuén.
50/ 100= 0,5x30=15x2=30  in şérikuniriz saré merdimir puncies (15) punét kuén.
Şımaz yo çan şérik’i ser yo hxesaw vırazin.

Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler