Üyelik Girişi

DERS’A DININ (2)

DERS’A DININ (2)

 

Rıyé insun

 ben

sen

O (eril)

O (dişil)

O (eril)

 onlar

 o- (dişil)

 ez

tı 

 

wuı

 

ya

yı -

 yın

 Yê -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez       :  xuı. Kalag xuıser yena pie.

Ez       :  ben

Ez-a    : ben- im

Ez- ib  : ben-dim

Ez-ib-iz  : ben- de- idim

O ezib    : o bendim. (Yonéz: aw ezib, ezib, aya ezib-“mayti” )

 

Ez o tı     : ben ve sen.  “o”  piedayi (bağlaç) diyena wertı. “pie yaz pia” (birlik- te) “pie -dayi” hxarfa “o”  piebestayi vırazena

 

 Pia, pio, pie, pie-ra (birlikte ) diyena wertı.

 

 

Tı                 : sen

Ti-ib  (t-ib ) : sen-din

Ti-z-ib         : sen-de- miydin

Tı-yib : sen- miydın ?  persayi diyena

O ti-b ?  : o sen-din?  ( aw tib, aya tib – “mayti”

Aya ti-b ? : o sen-din?  Dişil  içerikli

 

Xuıti    : İyelik eki

Mı-ıb   : benim-di, “ayé mıb: benimdi, bana aitti”  “ay” o, o şe  “é” hım rıyé yı nişu dun o hımiz zieduné yı diyen wertı. (“é”  geçişkenliği verir)

 

-Tu-ıb : sen-indi. Ayé tuıb, “ay” o nesne, onlar “é” benaté qalçıkund viertayé dun. Dun tie. “ayé tuıb

 

Yı-ıb : onun-du

 

Yé-b  : onun- du (dişil)

 

Yın-ıb : onlar-ıbndı

 

Yın-u-nıb (é wetin) : (ötedeki) on-lar-ındi

 

Ayé mıb : “benimdi

Ayé tuıb : “senindi”

Ayé yéb : onundu (dişil için)

Ayé yıb : onundu

Ayé yınıb: onlarındı

 

Mı-d-ıb : ben-dey-di               (mıdıb )

Tuı-d-ıb : sen-dey-di               (tuıdıb )

Yı-d-ıb  : on-day-dı                 (yıdıb )

Yé-d-ıb : on-day-dı  (mayti : dişil ),   (yédıb)

Yın-ıd-dıb-  : on-lar-day-dı     (yınıdıb )

 

 ben

 beni

 

bana

 

Ben’de

 Bende-dır

 bendeydi

 benden

 bendende

 

Benden de

 ez

 mı

 

mir

 

mıd

 Mıd-o

 Mıd-ıb

 Mıd-ra

 Mıd-raz

 

Mıdradiz-

 mı

 Miy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mıra    : “mı-ra : ba-na.   Mıra aw waşt, mıra nu guıret, mıra va, mıra xuıken! mıra ésen

 

Tuıra   : tuı-ra : sa-na.   Tuıra va, tıra guıret, tuıra şı, tuıra waşt?, tuıra ésen? Tuıra xuıken!

 

Yıra    : yı-ra : o-n-a, -dan, .  yıra va, yıra guıret, yıra ésen, yıra şın, yıra vun, yıra berd, yıra quen

 

Yéra    : yé-ra : o-n-a, -dan. (mayti) yéra va, yéra, guıret, yéra waşt, yéra nivvieren, yéra kot,

 

Yınra   : yın-ra : on-lar-a, -danYınra guıret, yınra va, yınra kot, yınra niébinse, yınra ard,

 

Mıra guıret ard

Tuıra……….. ard

Yıra……………….berd

Yéra ……………………….va

Yınra………………………………guıret ………

Yınunra……………………….         bin xıraw.

 

Mıd

Mı-d

-d

bende

-de

 

Tuıd

Tuı-d

-d

sende

-de

 

Yıd

Yı-d

-d

onda

-da

 

Yéd

Yé-d

-d (mayti)

Onda(dişil)

-da

 

Yınıd

Yın-ıd

-ıd

onlarda

-lar-da

 

yınunıd

Yın-u-nıd

-u-nıd

Onlarda(ötedekileri işaret etmekte

-lar-da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkad “u” duiri(-ta, ordakiler anlamını verir ) nişun dun. O “nıd” zafi dun wertı (-dadır)

 

Mıd   peré  çini.             Mıd peré çiniéb.                 Mıd peré bib

 

Tuıd………..    bıb?        tud……………. Çini?     Tud …………..niménd?   tuıd………… qédia?

 

Yıd………..bı?              yıd…….bi.  yıd ………….niméndib     yı ser………

 

Yéra guıret.     Yéra……      yéd…..   bı.   Yéd   …….nimend.   ………………………….sekerd?

 

Yınıd bıb.     Yınıd …………çinieb. Yınıd …………qédiab      …...................................zédia

mıra

Mı-ra

-ra

benden

-den

 

tuıra

Tuı-ra

-ra

senden

-den

 

yıra

Yı-ra

-ra

ondan

-dan

 

yéra

Yé-ra

-ra

Ondan (dişil)

-dan

mayti

yınra

Yın-ra

-ra

onlardan

-lar-dan

zafi

Yınunra

Yın-un-ra

-un-ra

onlardan

-lar-dan

zafi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mıra va…………,                 Mıra guıret………   d,          mıra…………………nivun

 

Tuıra……………..va,            tuıra……………..gurét,       tuıra …………….kot

 

Yıra………………guırét,     yıra yers….. ,                         yıra yers …..    

 

Yéra ……….  ard,                 yéra ...............................,        yéra ………….nigen

 

Yınra va…………..am şı.       Yınra tayé niyen……….,    yınra…………….gen

 

Yınunra……………… ..

 

 

 

mıdraz

Mı-d-raz

-d-raz

bendende

-den-de

 

tuıdraz

Tuı-d-raz

-d-raz

sendende

 

 

yıdraz

Yı-d-raz

-d-raz

ondanda

 

 

yédraz

Yé-d-raz

-d-raz

ondanda

 

 

yınıdraz

Yın-ıd-raz

-ıd-raz

onlardanda

 

zaf

yınundraz

Yın-und-raz

-un-raz

onlardanda

 

Zaf o duir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mıdraz bir.      Mıdraz ………t     mıdraz …………..

 

Tuıdraz ………………ét

 

Yıdraz ……………. biu

 

Yédraz ……………et

 

Yınıdraz  …………… ni…..

 

Yınundraz  ……………….guıret…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zafti ser

mara

Ma-ra

-ra

bizden

-den

zéd

şımara

Şıma-ra

-ra

sizden

-den

ziéd

yınra

Yın-ra

-ra

onlardan

-lar-dan

ziéd

yınunra

Yın-un-ra

-un-ra

onlardan

-lar-dan

ziéd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mara….. ma şı……..  biar

 

Şımara…       se

 

Yınra……….. dara……..

 

Yınunra………. Berd……………………….

 

 

 

Ma

 

 

biz

 

Ziedé

Şıma

 

 

siz

 

ziedé

Yın

Yı  … 

 

 

onlar

 

Zaf o cıns bélluı niu

Ay

 

 

onlar

 

Ziedê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ama ér şin   ……ş  çinén, 

 

Şıma şi ….a,         şıma ……….werd.

 

Yın  guıré xuı …….,

 

Yı  şi ……….ard ……..bi mırd.  

 

Ay  va………..

 

 

………………………………..


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler