Üyelik Girişi

DERS’A PUNCIN ( 5) ‘IN

DERS’A  PUNCIN ( 5) ‘IN

 

WIHARÉ   PÉ QALIK:  İYELİK EKLERİ


Ké/y – mı,  bun – mı:  bun mı ho o cuarıd. Ké tuı ho …………a?     

Bun-tuı, ké/y tuı : ké tuı o wétin ? ço…………………………………………………….    

Bun-yı  (neri) :       yı ……………………………..            xuı.  Tı …………………………………………………..

Bun-ma    ……………………. Ayé şımaz…………………………….. 

Bun- şıma ho çado? Bun herrın zaf ………………………………………

Bun- yın   zaf duir.   ………………di ………………………………………..?

Bun –yé,    ké/y yé  zaf rınd! Şıma hela şérin vinin wuı……………    o ………….!

Kiyé ına dew zaf hé tiever şayé. Ço nişken yo…………………………….

Dewé mad kiyé vılakerdé o xuıseré.  Ço rahat hewa gen o saré xuı arısnen. Vér beru pior baxçé o dar féki hé tedı. Şıma yo ruej………………………..ma…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ké

Kéy

bu

bun

 Mı

 

 

tuı

 Yé

 

 

 Yın

 

 

 Ké şın ?

 ké-

(çı mıhxal- ?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kéy

 Ma

şıma

yın

 

 

 

 

 Kiye

kiyı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho şın……….şıma

Ha şına  ké…………….

Umı ké ………………….?

Şı…………şıma?

Ké mara wırışt……………………şıma

Bun şımara véjya şı…………… o hiné umı………………..

Tuı kiyed nu …….. tı umé?

Miz iyed ………………………….uméya

Tı hé şin kiye se ay……    xuıd té……..    kiye

Mı tuıra va tı şuı kiye, éz ha tuı ……..    yen………

Tı qé ……………..nişin?

Dayé tuı ha …………….bawé ………..

Ma ké şin…………..? ez kiyed tuıra…………………. Vun.

Şıma …………..sekérdin?

Yé kiyera ard ……   ?

Yın berdib kiyed………….. bırnab o ………….

Meğdé xuı kéna teng, wazena şior……………  rakuır  (rak wa şior,  wa şior raquır)

 

Raviertayé qalçık

YOYİ

YOYİ

 

Yoyi (neri)

 

Yoyi(mayi)

ZAFİ

 

 

tuı

yın

 

xuı

 mıd

 tuıd

yıd

yéd

 yınıd

 

 -d,-ıd,

mıra

tuıra

yıra

yéra

 yınra

 

 -ra,-

mıdra

tuıdra

yıdra

yédra

yınındra

 

Mıdraz

 

Tuıdraz

 

yıdraz

 

yédraz

yınıdraz

 

Mı-d-raz

Yé-d-raz

Yın-ıd-raz

 

 

 

mıdiz

tuıdiz

yıdiz

yédiz

yınıdiz

 

Mıd-iz

 

 

 

 

 

 

DAYİŞ

 

 

 

-mıdo

 

 

Mı do

-tuıdo

 

 

Tuı do

-yıdo

 

 

Yı do

-yédo

 

 

Yé do

-yındo

 

 

Yın do

Xuı

 

 

dayiş

Mı-do

Tuı-do

Yé-do

Yın-do

 

 

 

ZAFİ

 

 

 

ma

şıma

 

 

 mad

 şımad

yınıd

 

 

 

 

 madra

 şımadra

yındra

 

 

 

 

 madraz

 şımadraz

yınındraz

 

 

 

 

madiz

şımadiz

yınındiz

 

 

 

 

 

Mado

Ma do

Şımado

Şıma do

Yınındo

Yın do

-          Yının do

 

 

madıb

şımadıb

Yınnıdıb

yınınıdıb

 

 

 

 

 

 

Mıd qédya, tuıd est?

Mı da! Yé da?

Tuıd aw çi ………?

Mad bıb! Yınıd est! Şımad qédya?

Wuı; şımaraz xuıken! Şımazi bunin cı

Aw çi tuıdıb! Tuı wuı sekerd? Bia bıd ez pé çi vırazen o hiné péd bid tuı, ber hunc wa tuıdıb.

Mıra guıret da yé. Yınıdıb! Yın tıra guıret …….. xuı het

Maraz va! Yındraz guıret! Şımadiz bıb? Yınındiz est! Ho mado! Ma do, şımaz do?

Mı di yınındıb! Aw şımadıb? E yınınıdıb.

 

Muıştış

vıraştı

 

 

 kuek

 padayi

 Nuıştı

nuıştış

 nuışt

 

nuısen

 

nuısena

 nuısén

Nuışt-

-en,-ena,-én

 nuıştıb

nuıştıb

nuıştıb

 nuiştib

 //

 -ıb, -ib,

nuısen

nuısen

nuısena

nuısén

Suıs-

-en, -ena, -én

nuısayıb

-

-

-

//

-a-yıb

nuısayınıb

-

-

-

//

-a-yın-ıb

nuıştayınıb

-

-

-

Nuışt-

-a-yın-ıb

Ni nuıştıb

-

-

Ni nuiştib

Ni nuış-

-tıb, -tib

Ni nuısen

-

Ni nuısena

Ni nuısén

Ni nuıs

-en, -e-na, -én

Nuısayı/i

 

 

 

 

 

 

 Neqışayi/ı

 

 

 

 

 

 

Neqışnayı/i

 

 

 

 

 

 

 neqnayı

 

 

neqırnayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuıştiş zazaki se yo…… vaj  …….  bınuıs    wa  çi zazakiz ……..

Nuışt  ard ma wend. Şıma hema…………..?

Mı nuışt  da cı, niard tuı nimuet? Tıga bun cı hela mı……………. Nuıştış ………..

Tuı;  nuışté xuı sekerd? Mı va ez hela buncı tuı ……….. nuıştıb.

in nuışt! Yé nuışté yı di. İnnio yé pia……………………………. ard

yın nuıştıb ardıb. Şımaz tayé …………………?

ayınnu çi nuıştıb………………………………………

wuı nuısen! Yaz nuısena?  …………  - az       ….- én.   Yiz ……………………  -én

wuı hol nuısén. Yaz………………..         –na?

Aw nuısayıb. Ayé tuiz……………………………..?

Ni ………………., ……………………………………………………én

 

ın ho nuısen.   ………………………………………………………………..

ına ha nuısena.  ……………………………………………………….

aya ha nuıesana. …………………………………………………………..

aw ho nuısen.    ………………………………………………………

ay hé nuısen.          …………………………………………………………..

in hé nuısen.              …………………………………………………………

 

Zazaki ser yo çi bınuıs?

 

 

Xuıver yo çi bınuıs :

 

 

Xuıser yo çi bınuıs :

 

 

 

 

 ben

 beni

bana

bende

 Bende-dır

 bendeydi

 benden

 bendende

 ez

 mı

mir

mıd

 Mıd-o

 mıdıb

 mıdra

 mıdraz

 mı

 Miy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez/mı/e: ben

Miy/ miy/   mı   : beni

Mir. Bana

Mıd: bende

Mıda/o: bende ( dir)

Mıdra: benden

Mıdıb: bendeydi


Mıdıd: bende

Mıdraz/i: bendende

 

Tı: sen

Tuı: sen…, seni

Tuıwa: senin

Tuıyé/o: senin

Tuıyé/o: senin

Tui/y: senin, senin mi

Tuir: sana

Tuıd/a: sende

Tuıra/w: senden

Tuıraz: sendende

 

 sen

 Sen-seni…

senin

Senin?

 Seninmı?

 sana

 sende

senden

 Senden/de

 tı

 tuı

Tuıwa/o

Tuıyé/o

 tuiy

 tuir

 Tuıd/a

 Tuıra/w

 tuıraz

 

 

 

 

Tuıdo?

 

 tuıdraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onlardan

Onlar

danda

onlarda

 Ondan (dişil)

Ondan (eril)

 yınra

 yınraz

yınıd

 Yéra

 yıra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tı vizé çab? ………………………………

Tuı guıré xuı sekerd ? …………………………………

Ayé tuıwa ! tuı séni niédi?...................................................................

Ayiz ayé tuıyé !............................................................

Ay ayé tuiy ? …………………………………………

İn tuir ard !....................................................................

Ay tuıd bi ?  tuıd di !.................................................................

Tuıra guıret nié? Niu tuıra va?...................................................

Tuıraz va tuı gueştari nikerd?............................................

Tıra va (mayi).

Yéraz şiu, tıvun tuıra téna şiu? ……………………

Yé vatin ………………………

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler