Üyelik Girişi

Türemiş Zamir

Türemiş Zamir

 

 akşamki

 dünkü

halbuki

kimisi

 birileri

 Kim ki

 O ki

birisi

 kimse

 Kişi, kimse

 

 

Şunig/k

 vizérıg

 

halbıki

 

Yoyek/g

 yéw

 

Kumig/k

 awıg

Yo yek

 çéw

Kes

 

 şunın

 vizérın

welakin

yoyék

 yéwék

 kumıg

 awwıg

 yéw

 ço

yo

 

 şunraw

 vizéri

 

çoyék

 yéwın

 kumég

 owıg

 yéwék

 çéwék

o

 

 

 

 

çéwék

yéwra

kumınıg

hema

 

 

Aw

 

Şunéra-

 

 

 

yéwınra

kuminig

hemag

 

 

 Ay

 

 

 

 

 

 

kumra

 

 

 

aya

 

 

 

 

 

 

kumininra

 

 

 

wuı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şunékra : akşama doğru

Şunékna: başka akşam, gelecek akşam

Şéwna: gelecek akşam. Tı wazén ma şéwna şı cék : ister misin gelecek akşam bir yerlere gidelim?........................................

Vizérıg tı umé cé ma, tuı ujad çıta di? …………………………………..

Şéwné şuı: gelecek akşam git

Şéwna yen: gelecek akşam gelecek

Şewnen otır yen: geceye bırakır öyle gelir anlamını veren bir cümle. Buradaki “şew” gece, “-nen” ‘letır ekini alır.

Şewra wuırışt we şı kar xuı ser: geceden kalkıp işinin üstüne gitti. “şew” gece, “-“ra” ‘den

Hema niumo, vat ez şéwnéka yen: hale gelmemiş, demiş gelecek akşam geleceğim.

Yéwék çi derheq tuıd vat: birisi senin hakkında bir şey söylemiş

 

 

 

 

Vérniser / yenı

Öne doğru gelecek akşam

 

 

 

1

Şu / şund /

Akşam/ akşamleyin

-

-

 

 

Imş

Bu akşam

-

-

 

2

Şuné / şéwna

Gelecek akşam

Şun-

 

3

şetırné

Üçüncü gelecek akşam

Şet-

-ır-né

 

4

Şıt şétırné

Dördüncü gelecek akşam

Şıt şét-

-ır-né

 

5

Şétır şétırné

Beşinci gelecek akşam

Şét-(ır) -şét-

-ır- -ır-né

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Imş:

Şéwna:

Şetırna/é :

Şıt şetırna/é :

Şetır şetırna/é :

 

Şétırné guırı qédiyen wa mışag şié şarıstunıd bıné bıasir: gelecek üçüncü akşam iş bitiyor, çalışanlar parka gidip biraz dinlensinler.

 

 

 

Türemiş zamir

Şunig/k   : akşamki

 

 

 

 

 

 

1

Şu /şun

akşam

 

 

 

2

şuné

Yarın -Gelecek akşam

 

 

 

3

şéwné

Yarın- Bir akşam sonrası

 

 

 

4

şéwnék

Gelecek akşam

 

 

 

5

şunékna

Bir akşamdan sonra

 

 

 

6

şunék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vérniser

Öen doğru akşam sayımı

 

 

 

1

ımş

Bu akşam

 

 

 

2

Şéwna/é

Gelecek akşam

 

 

 

3

şetırné

Bir sonraki akşam

 

 

 

4

Şıt şetırné

Üçüncü gelecek akşam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péniser/ viertı

Geri doğru akşam sayımı

Verké yı

xuıyı

 

1

ımş

Bu akşam

-

ımş

 

2

bişéw

Dün akşam

Bi-

-şew

 

3

bintırşéw

Geçmiş üçüncü akşam

Bin-tır-

-şew

 

4

Bin bintırşéw

Geçmiş dördüncü akşam

Bin bintır-

-şew

 

5

Bin bin bintırşéw

Geçmiş beşinci akşam

Bin bin bintır-

-şew

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Viziérıg : dünkü

Vizérig şıma şi: günkü gitiğinizde

Kesik/g  : kimileri / kimiki

Halbıki  : halbuki

Ço : biri, -

Çoyek   : kimisi, kimse

Yoyék/g : birileri

Yéw     : birileri, birisi

Yéwék tıra vat: birisi ona söylemiş

Kumig/k : kim ki

Aw: o

Awıg  : o ki

Awıg umı awıb: oki geldi oydu.

Yo yek   : birisi

Yoyek : birer

Yéwek  nibı : hiç birisinin olmaması

Héwek nibı: hiç olmadı, hiç olmaz                                                  

Çéw : kimse

Çéwék tayé niva: kimsenin bir şeyler dememesi.

Kes : kişi, kimse

Kesek niumu: kimseler gelmedi

 

 

 

Gelmek

 geldi

geldi

geldiler

 gelmiş

 gelecek

 gelecek

gelecekler

 geliyorlar

 

 eril

dişil

 

 

 eril

 dişil

 

 

 umayış

 umı

uméya

umé

 umıb

 yen

 yena

 yén

 Hé yén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gelmişler

 gelecekti

 

 

 

 

 

 

 

uméb

umén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umayış: gelmek

Umış : gelme

 

Umé : geldi, gelme ( dişil)

Uméya : gelmiş, geldi ( dişil)

Uméb :  gelmişti ( dişil)

Umén : gelecekti, geliyordu (dişil) çoğulda içerir (ay umén: onlar gelecekti –dişil)

 

Umı/b  : geldi,  ( eril)

Umo : geldi, gelmiş (eril )

Umıb : gelmişti (eril)

Umın : gelinmiş, gelmiş olma (eril)

Umayo/ı  : geldi, gelmiş olan ( eril)

Umayıno : gelinmiş, gelmiş olmak ( eril)

Ni umo : gelmemiş olmak, gelmedi (eril )

 

Umi : maya

Umma : hazine yeri. Halka ait arazi- yer (y. Defna, )

Umartış: saymak, sayı

Untış : çekmek

Unyayış : bakmak

Umnu : yaz mevsimi, yaz

Unbaz : arkadaş

 

Uménıg vınarna: gelecekti ki durdurdu.

Umnu umı hin hewa ben germ: …………………………..

Umayiş yı wısarra béluıb, awaxtıra xuı xuiynén germati ser:………………………..

 

Umnunid her çi zédiyen, ben zaf. Dar féki gena, vaş vıl ken a, çir o çelı cırren, mirçık o téér tedı pel kén a, dıwar o gayın tıra mirdira çiryén, insu tedı kéf wéşira hxewliyen o cuiyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NÉRİ

 gelmişti

gelmiş

Gelmiş olma

 Gelmişti (çoğul)

 gelir

 gelmez

 geliyordu

 

geldi

 

 

 

geliyordu

 umı

 umıb

umo

umayo

 uméb

 yen

niyen

 umén

 umén

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAYİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 umé

 uméb

uméya

umayéb

 uméb

 yena

 niyena

 umén

 umén

 

 

 

 

 

 

 

İyelik:

Ké-mı  : evim

Ké tuı : evin

Ké yı : onun evi (eril)

Ké yé : onun evi (dişil)

Ké yın : onların evi

 

Bun mı  : evim

Bun-tuı  : evin

Bun-yı   : evi

Bun yé : “dişil”

Bun yın: onlaroın evi

Bun-ma   : evimiz

Bun şıma  : eviniz

Bun yın   : evleri

Bun yé : evi ( dişil),

 

Çiyu ser çido néri o mayi tedı vierena ma yo çan hxew misalu bıd.

Inéd çig xuiyen, awıg maytira diyen wertı ziedun o zafen aw paduısé mayı gen pé qalçık. O awıg nérı xuiyen xuısero o çidog nizédyen o yoz berzé o pilti ser xuiyen awiz qalçıkıd paduısé yı néri diyen wertı.

Awk (ha) şına “su gidiyor” içinde gizli dişilik taşır. Çoğulluğu belirtir

Vor (ha) şına : kar “eriyor” gidiyor. Çoğul içeriklidir

Hor (ho) şın : bulut gidiyor (eril içerikli )

Kera (ha) lér bena, : tekil taş yuvarlanıyor içinde çoğulluğu içeriyor.

keré (hé ) lér bén : taşlar yuvarlanıyor

kerı (ho) lér ben : taşlık yuvarlanıyor. Bu sözde  (lér- )é”  harfini içine aldığı için çoğulu ifade ediyor. “ho” sözü ise cümleye hareket kazandırıyor .”yuvarlanıyor”. şayet “ho” yu kulanmadan cümleyi okursak o zaman “yuvarlanır” anlamını verir.

Ho lér ben : yuvarlanıyor (eril)

Ha lér bena : yuvarlanıyor (dişil)

Dar (ha) gılı duna : ağaç dal veriyor .(içinde dişilik taşır. Yani üreyendir. )

Yo kuo zaf berz : çok yüksek bir dağdır. (dağ erilliği içerir, çünkü egemendir )

Kuırné şém : şem sıra dağları (sözcük içinde “é” harfini aldığı için çoğulu içeriyor.)

Tertuır kot aırd : tırtıl yere düştü (içinde hem tekili ve hem de çoğulu verir )


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler