Üyelik Girişi

DERSA DUİYES’IN -12-

DERSA DUİYES’IN -12-

12- NUIŞTIŞ :

Yo bin şınasnayış:

Eıli o hxesenunbazyobiné

Léyla’woréşilaunbaz yo biné.

İn çar té yo binirxuı dun şınasnayış.

-          Eıli:  hévérléylaravunmerhxebatuirkének! Numé mı

Eıli! Numétuıçıtaw?

-          Léyla: merhxebaeıli! Numé mı léyla, numéunbazémizréşila. La tuınuméunbazxuıniva. Numéunbaztuıçıtaw?

-          Eıli: numéunbazmizhxesen.

-          Hxesen: merhxebaşımawuirdiuniriz!  Şıma senin?

-          Réşila: merhxebaşımariz! Ma hol!  şımasénin?

-          Eıli: Humaholitımmapiorın sera kémniek!

Léylaeıli’yohxesénrapersena

-          Léyla: şımahéwunén?

-          Eıli: e, ez hema ha wunen, la unbazmıhxesénmektébxuıkédnobiumeğxlemhobawéguiri.

La şıma?

-          Léyla: mawuirdizhéwunén. Ez ha ziraat ser wunén o unbazémiz ha hxekimti ser wunena.

-          Hxesen: waxtşımaest se biérinmacékbınékruınış, hım maçikbışım o hımizmaderhek yo binunma yo binu hol bışınasn.

-          Réşila: é, waxtmabınékest. Maéşkénçibışım.

Şınasnayé in unbazuinaxuı da wertı.

Şımaz yo derséşınasivırazin:………………….

…………………….

 

Eıli, hxese, Leyla o réşila çar hemıpiaşinşarıstunıd yo çay xuınıdnışénruı.

Hxesen; hévérvenden çay xunçi, çay xunçi yen véryın o, yo younbazunruırapersenvun : şıma çıta şımén? Şıma çıta wazén?

Réşilavuna: w ama piorınir çay biarma çay şımén.

Gelo; yo yobıwaştén se sénivatin?.…………………………….

 

Şımazbénté in çar unbazunıd yo qalkerdışvırazin.

Eıli; ………………tı  …… dewrawa?

…………mawuirdiz  yo……………

…………ez……………….wa.

Eıli…………………………….

 

İn unbazçayéxuışımén o wuırzénwe, yo binraxatırwazénşin.

Réşila;ınaşınasnayéramazafkéfweşménd. İnşalamahiné yo binuvinén?  Şımar weğırıb!

Hxesen; ézhétxuıwaınşınasnayirazafkéfweş manda. İnşalamahinécéknışénruıçişımén. Şımarizweğırıb.

…………………………………

 

 

 

Ardış

 

Niardış

Un

getirir

 

 

-

 

Ard

getirdi

 

 

-

 

Ardin

getirecekti

 

 

-in

 

Ardib

getirmişti

 

 

-ib

 

Ardın

Getirili olma

 

 

-ın

 

Niardin

getirmiyordu

 

 

Ni –in

 

Niardib

getirmemişti

 

 

Ni - ib

 

Ho un

getiriyor

neri

eril

 

 

Ha una

getiriyo

mayi

dişil

 

 

Honiun

getirmiyor

neri

eril

 

 

Ha niuna

getirmiyor

mayi

dişil

 

 

Wuı un

O getirir

neri

eril

 

 

Ya una

O getirir

mayi

dişil

 

 

Hé un

getiriyorlar

zafi

çoklu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ho é guelku un.  Hoşınça? Hovun se?  Ho seken?  Hogeren’a.                       Qaldayéyı  “ho”

Wuıho un. Wuı tıra vun. Wuıéşkenpé. Wuıgeraşiorvaj. Wuıpaştduncı.    Qaldayéyı  “wuı”  

Yı tıra guıretard. Yıxuıkerd. Yısarıdteqa. Yıxuıvatin.                                       Qaldayéyı  “yı”

Ho gen o yen.  Hoşınça. Houjadvınen. Hodıwarhet. Ho ben ça?                  Qaldayéyı   “ho”

                             


Ho gen:

Wuı gen:        zazakidkalkerdışıd sıfat nişukerdış kot vernise her qalıd yo meğnıdvajyen

Yıguıret:        in çıharhemiz yo ténnişu dun.

Yir gen:          Welakinkalkerdışıd her yo guiriser o sıfat yı diyen vérni.

 

 

Ha şına una. Ha vuna se? Ha dımagérena. Ha tar duna arrie.            Qaldayéyé “ha”

Ya ha ujadsekena? Ya Ha bızubenaawk ser. Ya xuıverdnivınena.   Qaldayéyé “ya”

Yéguıretşi.  yévatin. Yé dest xuı napa. Yéxuısarıdteqna.                  Qaldayéyé “yé”

 


Ha gena:

Ya gena:        pieduısayéyıkuenvérniéqalmeğnéqalhxewliyen. İkadizxuı dun wertı.

Yéguıret:     

Yér  gen:    gena:

 

 

Kalkerdişzazakid sıfat hım kuenvérnixuınişu dun o hımizwertı o pénidxuınişu dun.

Kal hım verniseryenakalkerdış o hımizpénid.

Ma yo misal bıd:  “ho yen”  “ho” sıfat yı dun wertı. Şiyayiş ser “şına”,  neri ser se mavaj “şın”

 

 


Şınaşına                            -                                        -

Ha        vuna                           ya         vunayégenayérvuna

Benabenabenabena

Genagenagena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdış

 

 

Niberdış

berd

Götürdü

 

 

-

 

berdıb

Götürmüştü

 

 

-ıb

 

bérdib

Götürmüştü o   şeyleri

 

 

-é-ib

 

bérdin

Götürüyordu

 

 

-é-in

 

berdın

Götürülüdür

 

 

-ın

 

Niberdıb

Götürmüyordu

 

 

Ni -ın

 

Niben

Götürmüyor olmak

Neri

eril

-

 

nibena

götürmüyor

Mayi

Dişil

---a

 

Nibérdin

Götürmüyordu

-

-

Ni –é-in

 

Ho ben

Götürüyor

Neri

Eril

Ho…..

 

Ha bena

Götürüyor

Mayi

Dişil

Ha ….

 

Honiben

Götürmüyor

Neri

eril

Honi …

 

Ha nibena

Götürmüyor

Mayi

dişil

Ha ni….a

 

Wuı ben

O götürür

Neri

eril

Wuı….

 

Ya bena

O götürür

Mayi

dişil

Ya …..a

 

Yébérdin

O götürecekti

Mayi

dişil

Yé  -é-in

 

Yıbérdin

O götürecekti

Neri

eril

Yı –é-in

 

berdayış

Yınbérdin

Onlar götürecekti

zafi

çoğul

Yın – in

 

Yınnibérdin

Onlar   götürmüyorlardı

zafi

çoğul

Yınni- in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénié in vıraştuzşıma dekin. Ma şımara persénşımapéniéyın dekin.

 

Çıta berd ?…………………………..

Ho ben ça? …………………………..

Ho çıta ben?............................................

Ho çara ben?................................................

Wuıho ben ça?.................................................

Yıguıretşıça?...................................................

Wuizho yen.

 

 

Ha çıta bena?..........................................

Ha ben aça?............................................

Yaz ha bena?............................................

Yé çıta bérdin?............................................

 

Ardış o berdiş ser şımaxuıser yo çan çiyubınuisin.

Yo çan misaluzşımabidin.

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler