Üyelik Girişi

DERS’A – 7- ‘IN

DERS’A – 7- ‘IN
Çido bie xuıyı  (belirtisiz zamir)
 kes
 (Yo)
-
 kés
 (zafi)
-
É kés kum ?
 kesek
 Kes-
“-ek”
Yo kesek ikera viert ra şı
 kesék
 Kes-
“-ék”
Çan kesék ikera viért ra şi
kesık
Kes-
“-ık”
Kesık ikera bior şior çinniu
kesik
Kes-
“-ik”
Kesik o guırı bik çinni
 yoyek
 Yo-
“-yek”
yo
hxebék
yéwek
Yéw-
“-ek”
yéw
Yéw o dies şoruı
çoyek
Ço-
“-yek”
ço
Çoyek çinniu bior o vaş bıçin
çéwek
Çéw-
“-ek”
çéw
Ğewiy diyen wertı
dewék
 Dew-
 “-ék”
dew
Aya kuma yo dew’a
piorek
 Pior-
 “-ek”
pior
O çi pioré yı, 
héwek
 Héw-
 “-ek”
héw
Héwek maş in cék yo guırı niya piera…
héw
héw
-
héw
Yo guırı héw ben
tayek
 Tay-
 “-ek”
tay
bınek
Tay guıré bén…, tay çi ést…,
tayék
Tay-
“-ék”
tay
bınékék
Tayék çi bia bıd cı
tiorık
tior
“-ık”
tior
piekır
Tiorık wa şior, tior cuar, tior med
héwik
Héw-
“-ik”
héw
Yo hew
duenım
Héwik o guırı nivırazyen. 
Héwek 
héw
“-ek”
héw
Qetiyen
Kesin niben
Héwek ma pia şi…,
yoyıg
yo
“-yıg”
yo
Ten, hxeb
Yoyıg şior dizdi bık…
yoyek
yo
“-yek”
yo
hxeb
Yoyek yoyek tırak, yo yo tırak
Yéwék 
yéw
“-ék”
yéw
Yo tén
Yéwék o pérji şoruı.
 
Kesek vin çinniu.  
Kesık  çinniu şior ……………………
Kések  şior o guırı bık,  / késik  
Çoyek   est bior……
Çoyék   bı………
Tayék   ést ……………………….
Yoyek  …………..
Pıorek  ………….
Héwek  mı va …………………
Héwek niben ……………………
Héwek ma şi………………………….
Héw…………….                         / yo hew ……………………….
Pioré yı tiorna şı. To tiordun…………………
Tie med wa bıtiod …………………………………………………..
FİLÉ XEWU
In / ını : ın- “ı”
İn / ini :  in- “i” 
 ın
 ınnı
 in
 inni
 ıne
 
 ıné
 
 ini
 
 
 
İni :   “in-” , “i” , ini va,  ini vıraşt.
İnin :    İn-in, 
İnin vıraşt.
İnir…………….
İnira…………………
Kum vat ? kum yo ? ………………………………….
Kumir  gen ? ……………………………………………..
Ho Kumid ?  ………………………………………………..
Kumid est se wa vaj !  ………………………………….
Kumra  guıret ard?  ……………………………………
Ay Kumin ? çıkés ?   ………………………………………
Ayé Kumib ?   ……………………………………………….
Kumiy ! çıkés ?    ……………………………………………..
Yo sayek, yo sayerek
Hxewék, yo téna
Héwek niben. Qettiyen niben.
Héwek muısa hin vınen!
Çog
Çoga şior tıra vaj !
 o
 Aw / wuı
O ho şınça ? aw ho şınça ? /  wuı ho şınça ?
 aw
 Wı / wuı
 ay
Yı /  Ayi/ı  
ya
Yé /
 aya
 yé  / Ayé 
 ayın
 Yın / ayın 
Wuı  /
 
 
Kaçlık persayi
Çı / çıta ?  / çınéw / çiu / xéyra / Çına   ?
Çıra ? / qé / Çınéra ?
Çınaw/ çıtaw / çiu ?
çıtay ?/ Çıné/y  ? çı “biu” /
Ça / çad / çı “vırnıd” / kumca/ kumcad / kuma “herındıd” / kum “vırnıd” /
Çara / kumcera ? : çara yén?  kumcera şın ?
Kum ? /  çıkes /  Kum “yo” ?   / Kum “cad” ?
Kuma herındıd ?
Kum  ? / Kuum  ? / çı “kes” 
Kumig    / Kumé      / Kuminig 
Kuminir  / Kumra / Kumir 
Kumra  /  Kuma “yora “ ?
Kuminra  / Kumid  / Kumunra 
Sera ?  / şin ça ? /
Sera şin ? şin ça ? çara şin ?  kumcara şin ? 
Aw Kum ? / o çıkes ? / aya kuma ? / ay kum ? 
Ay çıkés ? / tı çıkés ?/ tı kum ? / 
Ho kumir un ? / kurma gen ?/ kumig guıret yir munen 
Kurma va ? / kumir guıret ? / kumıg wazen wa şior. 
Çıqas gırun / çıqas gırd / çıqas rınd ………………………
Çıta da cı ? ………………………….
Ay  çıtay ? …………………………….
O çiu té hé otır qalkén ? …………………….
Nuıştış : neqışnayış, neqırnayış, 
Nuıs -
-
-
-
Neqırnayış 
nuıs
 Nuıştış  
  Nuış-tış
“-tış”
-
 
 nuış
 Nuışt
 Nuış-t
“-t”
-
 
 Ni nuısen
 nuısen
 Nuıs-en
“-en”
neri
 
 Ni nuışt 
 nuısena
 Nuıs-ena
“-en-a”
mayi
 
 
nuısén
Nuıs-én
“-én”
zafi
 
 
 
 
Hxesén yazi xuı nuışt.  Tuıiz ………………………………….
Cemla yazi  xuı ni nuısena.  
Sıdıq’iz ho yzai xuı nuısen.
Mı nuışt
Tuı nuışt
Yı nuışt
Yé nuışt
Yın nuışt
Ez nuısen
Tı nuısé ?
Ya nuısena ?
Wuı nuısen ? 
Yı nuısén ?
Ez ni nuısen
Tı ninuısé 
Wuı ninuısen 
Ya ninuısena
Yı ninuısén 
Ma ninuısén
Şıma ninuısén
Yı ninuısén
Ni nuısen
Ni nusena
Ni nuısén
Nuıştış yo senaat. In senaat gera her merdım bımuıs. 
İnsu hirı qeydıd xuı ifadı ken 
Pé zun xuı ifadı ken
Pé xewaté xuı – pé karé xuı, xuı ifadı ken.
Pé nuışté xuı, xuı ifadı ken.
Yo merdım hirı céd ésen
Xuıser ésen wuı téna ésen
Pa familé-qıjun  xuıwa ésen
Pa mıleté xuıwa ésen.
Tiz xuıser yo çi bınuıs
………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………..

Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler